Skip to content Skip to navigation

Богдана Тепавичарова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Богдана Тепавичарова е завършила специалност „Българска филология“ във Факултета по славянски филологии на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. В момента се обучава в магистърската програма „Литературата – творческо писане“ в същия университет.