Skip to content Skip to navigation

Ася Асенова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Гл. ас. д-р Ася Асенова преподава практически български език в катедрата „Български език като чужд“ на Факултета по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.