Skip to content Skip to navigation

Адриана Дачева

Адриана Дачева е студентка от 4-ти курс в специалност „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Участвала е в проекти по европейски програми, различни конференции и семинари. Има стаж в БНР и към европейска програма за студентски практики. Активно пише публикации, които имат за цел да изследват парламентарната реч на българските депутати и отклоненията им от книжовния български език.