Skip to content Skip to navigation

(С)Вещите на Далчев

Title(С)Вещите на Далчев
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsКамбуров, Д
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination146-153
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyКамбуров2006
Subscribe to Syndicate