Skip to content Skip to navigation

Говорите на Южна Тракия в изследванията на Любомир Милетич

TitleГоворите на Южна Тракия в изследванията на Любомир Милетич
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume19
Issue2
Pagination33–36
Publication Languagebul
Citation KeyКитанова2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate