Skip to content Skip to navigation

Психология и психопатология на ръкуването

TitleПсихология и психопатология на ръкуването
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1976
AuthorsШипковенски, Н
Book TitleСтроеж и функции на мозъка.: В памет на академик Георги Узунов
Volume1
PublisherБАН
Publication Languageeng
Citation KeyШипковенски1976
Subscribe to Syndicate