Skip to content Skip to navigation

И усмивката може да бъде заповед : Как да се научим да разбираме езика на тялото

TitleИ усмивката може да бъде заповед : Как да се научим да разбираме езика на тялото
Publication TypeBook
Year of Publication1992
AuthorsСтоицова, Т
PublisherИко-Интелект
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyСтоицова1992
Subscribe to Syndicate