Skip to content Skip to navigation

Наблюдения в областта на българската паралингвистика

TitleНаблюдения в областта на българската паралингвистика
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1987
AuthorsНичева, К
Book TitleСборник с доклади от Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 3 юни 1986 г.
Volume3. Съвременен български език
Pagination305 – 316
PublisherБАН
Place PublishedСофи
Publication Languageeng
Citation KeyНичева1987
Subscribe to Syndicate