Skip to content Skip to navigation

Аспекти на речевата комуникация

TitleАспекти на речевата комуникация
Publication TypeBook
Year of Publication1997
AuthorsИлиева-Балтова, П, Предоева, А, Пенкова, И
PublisherТилиа
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyИлиева-Балтова1997
Subscribe to Syndicate