Skip to content Skip to navigation

Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникаци

TitleОпит за партитурно описание на мултимодалната комуникаци
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЕфтимова, А
Book TitleЕзиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов
Pagination379 – 388
PublisherУниверситетско издателство „Свв. Кирил и Методий“ ; Международно социолингвистическо дружество
Publication Languageeng
Citation KeyЕфтимова2005
Subscribe to Syndicate