Skip to content Skip to navigation

Някои паракинесически аспекти на комуникативните актове

TitleНякои паракинесически аспекти на комуникативните актове
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsГригорова, Е, Евтимова, Л, Джелепов, В
JournalНаучни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, т.XXXV, серия 9,
Volume35
Number9
Pagination139–145
Publication Languageeng
Citation KeyГригорова1994
Subscribe to Syndicate