Skip to content Skip to navigation

Кой кого цитира в този брой?

Кой кого цитира в този брой?

 

Цитиран автор Цитиран от
Ангелова и др. 2006 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Ангелова и др. 2007 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Борисова и др. 2005 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Бъркалова 1997 Велкова 2011
Васева и Михайлова 2006 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Васева и Михайлова 2007 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Васева и Михайлова 2008 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Вълкова и др. 2005 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Георгиева 2010 Осенова 2011
Димчев и др. 2007а Алексова 2011; Велкова 2011; Осенова 2011
Димчев и др. 2007б Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Димчев и др. 2008 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Костадинова и Велинова 2008 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Куцаров 1997 Ласкова 2011;
Куцаров 2007 Ласкова 2011
Ницолова 2008 Алексова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Пашов 2002 Ласкова 2011
Пенчев 1998 Осенова 2011
Попов 1983 Велкова 2011; Осенова 2011
Стоянов 1982 Алексова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011
Танкова и др. 2005 Алексова 2011; Велкова 2011; Ласкова 2011; Осенова 2011