Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is R and Author is Doležalová, Eva  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ř
Derwich, M., 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., eds. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 101–110.
Subscribe to Syndicate