Skip to content Skip to navigation

Структура на писмения текст в ученическата и студентската писмена практика

TitleСтруктура на писмения текст в ученическата и студентската писмена практика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsЗамбова, А
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination27 – 35
Publication Languagebul
Citation KeyЗамбова2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate