Skip to content Skip to navigation

Nouǎ documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti

TitleNouǎ documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsZahariuc, P
EditorRǎdvan, L
Book TitleCivilizaţia urbanǎ din spaţiul românesc în secolele XVI–XVIII: Studii si documenle
Pagination205 – 223
PublisherEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place Published Iași
Citation KeyZahariuc2006
Subscribe to Syndicate