Skip to content Skip to navigation

Българската книга (1878–1912). От възрожденския идеал до комерсиализацията

TitleБългарската книга (1878–1912). От възрожденския идеал до комерсиализацията
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsЗагоров, В
Number of Pages244 : с ил., табл.
PublisherЗа буквите – О писменехь
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyЗагоров2013
Subscribe to Syndicate