Skip to content Skip to navigation

Анализ на езиковите грешки във вестник „Република”

TitleАнализ на езиковите грешки във вестник „Република”
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsЙовков, Л
JournalБългарска реч
Volume17
Issue2
Pagination15-25
Publication Languagebul
Citation KeyЙовков2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate