Skip to content Skip to navigation

История на Народната библиотека в София по случай 50-годишнината ѝ (1879–1929)

TitleИстория на Народната библиотека в София по случай 50-годишнината ѝ (1879–1929)
Publication TypeBook
Year of Publication1930
AuthorsЙорданов, В
PublisherДържавна печатница
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyЙорданов1930
Subscribe to Syndicate