Skip to content Skip to navigation

Христо Ботев. Критическа студия

TitleХристо Ботев. Критическа студия
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1983
AuthorsВазов, И
EditorПауновски, И
Book TitleБългарската критика за Христо Ботев
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Notes

Първа публикация на текста: сп. „Денница“, 1891, кн. 6, 7, 8 и 10

Citation KeyВазов1983
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate