Skip to content Skip to navigation

Неизличимият образ в огледалото: актуалната българска рецепция на Англия, англичанина и английската мисъл през ХIХ и началото на ХХ век

TitleНеизличимият образ в огледалото: актуалната българска рецепция на Англия, англичанина и английската мисъл през ХIХ и началото на ХХ век
Publication TypeBook
Year of Publication1996
AuthorsТрендафилов, В
PublisherКралица Маб
Place PublishedСофия
Citation KeyТрендафилов 1996
Subscribe to Syndicate