Skip to content Skip to navigation

Političnost spleta živega in mediatiziranega

TitlePolitičnost spleta živega in mediatiziranega
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsToporišič, T
JournalMaska
Volume23
Issue113−114
Pagination51−55
Publication Languageslv
Citation KeyToporisic2008
Subscribe to Syndicate