Skip to content Skip to navigation

Танцуващият човек от 20-те години на ХХ век (Върху критически текстове и разкази на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Фани Попова-Мутафова и др.)

TitleТанцуващият човек от 20-те години на ХХ век (Върху критически текстове и разкази на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Фани Попова-Мутафова и др.)
Publication TypeWeb Article
Year of Publication2013
AuthorsСтоянова, Н
PublisherBgmodernism
Place PublishedСофия
URLhttp://bgmodernism.com/Nauchni-statii/n_stoyanova_2
Citation KeyСтоянова2013б
Subscribe to Syndicate