Skip to content Skip to navigation

Всеки пети млад човек не притежава книга. Дори в училище и в университета четенето е рядкост

TitleВсеки пети млад човек не притежава книга. Дори в училище и в университета четенето е рядкост
Publication TypeNewspaper Article
Year of Publication2010
AuthorsСтоянова, В
NewspaperСтандарт
Frequencyежедневник
Issue Date16. 8. 2010
Citation KeyСтоянова2010
Subscribe to Syndicate