Skip to content Skip to navigation

Нов поглед към унията между Българската и Римската църква през ХІІІ в.

TitleНов поглед към унията между Българската и Римската църква през ХІІІ в.
Publication TypeWeb Article
Year of Publication2005
AuthorsСтефанов, П
Access Date02.04.2015
Last Update Date15.06.2005
PublisherФондация Покров Богородичен
Publication Languagebul
URLhttp://www.pravoslavie.bg//История/нов-поглед-към-унията-между-българска/
Citation KeyСтефанов2005
Subscribe to Syndicate