Skip to content Skip to navigation

Как с думи се градят и рушат светове, или: Защо Едип и Хамлет не могат да разказват?

TitleКак с думи се градят и рушат светове, или: Защо Едип и Хамлет не могат да разказват?
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsСтанкова, З
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination213-220
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyСтанкова2005
Subscribe to Syndicate