Skip to content Skip to navigation

Въведение към дамаскина от 1765. Приписка към Котленския дамаскин

TitleВъведение към дамаскина от 1765. Приписка към Котленския дамаскин
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1992
AuthorsВрачански, С
Book TitleСъчинения
Volume2
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyСофроний1992
Subscribe to Syndicate