Skip to content Skip to navigation

Готварска книга или Наставления за всякакви гозби

TitleГотварска книга или Наставления за всякакви гозби
Publication TypeBook
Year of Publication1991
AuthorsСлавейков, П
Number of Pages186
PublisherХелиос
Place PublishedШумен
Publication Languagebul
Keywordsбългарска кухня; кулинария; ориенталска кухня
Notes

Фототипно издание на книгата от 1870 г. 

Citation KeyСлавейков1991
Subscribe to Syndicate