Skip to content Skip to navigation

Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров

TitleМодерното повествование в идилиите на Петко Тодоров
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsСивриев, С
Book TitleЛитературна археология
Publication Languagebul
Notes

Книгата е част от брой 6, февруари 2009 г. на сп. Литературен свят. Литературна археология е сборник от статии в електронен формат.

URLhttp://literaturensviat.com/?p=6865
Citation KeyСивриев2009
Access Date06.01.2015
Subscribe to Syndicate