Skip to content Skip to navigation

Onomastyka w oświeceniowych przeróbkach i przekładach satyr Mikołaja Boileau

TitleOnomastyka w oświeceniowych przeróbkach i przekładach satyr Mikołaja Boileau
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsSarnowska-Giefing, I
JournalPoznańskie Studia Polonistyczne
Volume1,(XXI)
Pagination75-84
Citation KeySarnowska-Giefing1994
Subscribe to Syndicate