Skip to content Skip to navigation

Рикьор 2000a: Пол Рикьор, Конфликтът на интерпретациите, прев. И. Райнова, София, „Наука и изкуство“, 2000.

TitleРикьор 2000a: Пол Рикьор, Конфликтът на интерпретациите, прев. И. Райнова, София, „Наука и изкуство“, 2000.
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsРикьор, П
TranslatorРайнова, И
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyРикьор2000а
Subscribe to Syndicate