Skip to content Skip to navigation

От Хусерл до Рикьор

TitleОт Хусерл до Рикьор
Publication TypeBook
Year of Publication1993
AuthorsРайнова, И
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyРайнова1993
Subscribe to Syndicate