Skip to content Skip to navigation

Няма естетическо възпитание без езикова култура

TitleНяма естетическо възпитание без езикова култура
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsПървев, Х
JournalБългарска реч
Volume18
Issue3
Pagination5-8
Publication Languagebul
Citation KeyПървев2012
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate