Skip to content Skip to navigation

Семантико-стилистична характеристика на думата тишина в рома на Фани Попова-Мутафова „Дъщерята на Калоян”

TitleСемантико-стилистична характеристика на думата тишина в рома на Фани Попова-Мутафова „Дъщерята на Калоян”
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsПопов, К
JournalБългарска реч
Volume15
Issue1-2
Pagination111 – 113
Publication Languagebul
Citation KeyПопов2009а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate