Skip to content Skip to navigation

Чистачката-демиург, или Всеки автор ли е бог(оравен)

TitleЧистачката-демиург, или Всеки автор ли е бог(оравен)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsПенчева, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination338-348
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyПенчева2005
Subscribe to Syndicate