Skip to content Skip to navigation

С ботевска жар, по димитровски път – към социализъм

TitleС ботевска жар, по димитровски път – към социализъм
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1949
AuthorsПавлов, Т
Book TitleХристо Ботев
Pagination114
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПавлов1949
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate