Skip to content Skip to navigation

История на българския народ. Учебник за VIII клас на гимназиите и за педагогическите училища

TitleИстория на българския народ. Учебник за VIII клас на гимназиите и за педагогическите училища
Publication TypeBook
Year of Publication1929
AuthorsПастухов, И
PublisherХристо Г. Данов
Place PublishedПловдив
Publication Languagebul
Citation KeyПастухов1929
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate