Skip to content Skip to navigation

Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь.

TitleИнициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsПарижкова, Л
EditorНанкова, М
Book TitleДобри практики за читателска компетентност при деца и ученици
Pagination223-226
PublisherЗа буквите – О писменехь
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПарижкова2013d
Subscribe to Syndicate