Skip to content Skip to navigation

Държавна политика за стимулиране на четенето в България

TitleДържавна политика за стимулиране на четенето в България
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsПарижкова, Л
Book TitleКнигата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ
Pagination51–66
PublisherЗа буквите – О писменехь
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПарижкова2013
Subscribe to Syndicate