Skip to content Skip to navigation

Специфика и уникалност на Стефан Младеновия „Речник на чуждите думи в българския език с обяснения за потекло и състав“

TitleСпецифика и уникалност на Стефан Младеновия „Речник на чуждите думи в българския език с обяснения за потекло и състав“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsПарашкевов, Б
JournalБългарска реч
Volume16
Issue3
Pagination16 – 25
Publication Languagebul
Citation KeyПарашкевов2010а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate