Skip to content Skip to navigation

Преводът – мисията невъзможна, локализацията – мисията възможна (някои мисли, породени от статията „За сигмите“ на И. Златанов и П. Легурска)

TitleПреводът – мисията невъзможна, локализацията – мисията възможна (някои мисли, породени от статията „За сигмите“ на И. Златанов и П. Легурска)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsПанчев, И
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination36 – 37
Publication Languagebul
Citation KeyПанчев2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate