Skip to content Skip to navigation

Християнството и народните религиозно-митологични вярвания в средновековната българска култура (богословско-систематичен обзор)

TitleХристиянството и народните религиозно-митологични вярвания в средновековната българска култура (богословско-систематичен обзор)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsНушев, К
JournalБългарска реч
Volume14
Issue1
Pagination17 – 23
Publication Languagebul
Citation KeyНушев2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate