Skip to content Skip to navigation

Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва : Каталог

TitleБългарското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва : Каталог
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsНиколова, С, Йовчева, М, Попова, Т, Тасева, Л
PublisherКирилометодиевски научен център – БАН
Place PublishedСофия
Citation KeyНиколова1999
Subscribe to Syndicate