Skip to content Skip to navigation

Приписката в българската ръкописна книга от X–XIV в. (Проблеми на извороведското им изследване)

TitleПриписката в българската ръкописна книга от X–XIV в. (Проблеми на извороведското им изследване)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsНиколова, Б
JournalПомощни исторически дисциплини
Volume5
Pagination98-111
Publication Languagebul
Citation KeyНиколова1991b
Subscribe to Syndicate