Skip to content Skip to navigation

Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева

TitleСмисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева
Publication TypeBook
Year of Publication1997
AuthorsНиколчина, М
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyНиколчина1997
Subscribe to Syndicate