Skip to content Skip to navigation

Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие

TitleЧитателят и изследователят на Добрейшовото евангелие
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsМусакова, Е
Book TitleКултурните текстове на миналото
Volume4: Текстовете в архитектура и образи
Pagination186–195
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.

Citation KeyМусакова2005
Subscribe to Syndicate