Skip to content Skip to navigation

Rzeczewniki zlożone Sinajskiego Pateryka na tle zlożeń kanonu staro-cerkiewno-slowiańskiego

TitleRzeczewniki zlożone Sinajskiego Pateryka na tle zlożeń kanonu staro-cerkiewno-slowiańskiego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1974
AuthorsMoszyński, L
JournalSlovo
Volume24
Pagination109–124
Publication Languagepol
Citation KeyMoszynski1974
Subscribe to Syndicate