Skip to content Skip to navigation

Насоки в развоя и състава на личните имена в София

TitleНасоки в развоя и състава на личните имена в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМладенов, МСл.
JournalБългарска реч
Volume13
Issue3
Pagination25 – 38
Publication Languagebul
Citation KeyМладенов2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate