Skip to content Skip to navigation

Изложба Първият библиотекар на Висшето училище

TitleИзложба Първият библиотекар на Висшето училище
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsМинчева, Р
JournalБългарска реч
Volume19
Issue2
Pagination87–88
Publication Languagebul
Citation KeyМинчева2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate