Skip to content Skip to navigation

Катедрата по български език в Софийския университет „Св. Климент Охридски" – история и настояще

TitleКатедрата по български език в Софийския университет „Св. Климент Охридски" – история и настояще
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsМиланов, В
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination13 – 16
Publication Languagebul
Citation KeyМиланов2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate