Skip to content Skip to navigation

Митът Париж: Щрихи към интелектуалната биогр. на едно (и повече) бълг. поколения

TitleМитът Париж: Щрихи към интелектуалната биогр. на едно (и повече) бълг. поколения
Publication TypeBook
Year of Publication2001
AuthorsМихайловска, Е
PublisherУИ „Св. Климент Охридски”
Place PublishedСофия
Citation KeyМихайловска2001
Subscribe to Syndicate